Contacta cos Socialistas de Camariñas

Contacto

 Avenida da Coruña Nº 4 – Camariñas – A Coruña

Tel: 667034305

encarnalineiro@yahoo.es

De conformidade co disposto na normativa vixente en protección de datos persoais O 3/2018 ( LOPDGDD) e Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, solicitamos o seu consentimento e informámoslle de:

Responsable do tratamento dos seus datos é:  PSdeG-PSOE de Camariñas

A Finalidade coa que se tratan os datos facilitados é: Xestión e resolución as cuestións expostas a través deste formulario de contacto polos usuarios da páxina web.

Destinatarios: Non se comunican os datos do usuario a ningún terceiro, a escepción do xestor de correo electrónico.

Conservación: Devanditos datos conservaranse mentres non solicite o seu cesamento e continúe manténdose unha relación coa entidade ou obriguen á súa conservación outras leis aplicables.

Dereitos: Informámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición ao tratamento enviando un email a encarnalineiro@yahoo.es